Projekt Adapterra Awards

Tento projekt hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu. Letos již proběhl druhý ročník, do kterého se přihlásilo 78 inspirativních projektů. Nakonec se vítězem Prahy 2020 stává projekt:

Plužiny – šetrné zemědělství v Praze

Šestihektarové pole na okraji Prahy. V létě rozpálené sluncem, velkou část roku holé. Místo, které neláká k procházce a kde se neuvažuje o kvalitě zemědělské půdy. A právě to se na Odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy rozhodli změnit. Jednolitý lán rozdělili ovocnými stromořadími na menší podlouhlá políčka, na kterých se začaly střídat plodiny a kde se neužívá chemické ošetření ani hnojiva. Vypěstované plodiny po sklizni putují do zdejších mateřských, základních i středních škol, domovů pro seniory nebo dětských domovů. Pestřejší krajina, kterou stíní stromy, navíc láká místní k častým procházkám.

Lokalita: Dolní Počernice, okres Hlavní město Praha
Realizace: 2018 – dosud
Autor: Jiří Rom
Zhotovitel: Miloš Král
Investor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Kontakt: Jiří Rom (jiri.rom@praha.eu)
Web: www.praha-priroda.cz

„Vysazené dřeviny budou chránit plodiny na orné půdě před větrem a silným slunečním svitem, což bude snižovat výpar. Jedná o zdařilý a perspektivní projekt, který může být dobrým příkladem pro obce i jiné vlastníky zemědělské půdy, jak hospodařit na orné půdě, aby lépe zadržovala vodu, aby se zvyšovala její kvalita (struktura, množství organické hmoty, půdní organizmy) a aby půda i pěstované plodiny byly lépe chráněny před extrémy počasí.“

RNDR. JAKUB HORECKÝ, PH.D.
Odborný porotce soutěže