Navrhujeme zakládání vegetace v krajině vycházející z původních zvyklostí obhospodařování a zároveň se snažíme o zvýšení a zachování biodiverzity v této krajině.